Sama o sobie

Urodziłam się 23 maja 1948 roku w Pułtusku. Matka moja Irena prowadziła sklep, ojciec Jan był nauczycielem i przez wiele lat kierownikiem szkoły podstawowej w Pułtusku. Miałam dwóch braci: starszy Marek zmarł w wieku 13 lat, młodszy Andrzej mieszka w Warszawie, skończył studia, założył rodzinę, jest ojcem pięciorga dzieci.

Rodzice 1944 r.

Rodzice 1944 r.

Tu jest nas jeszcze troje...

Tu jest nas jeszcze troje...

Rodzice, 1985 r.

Rodzice, 1985 r.

Ostatnie zdjęcie z mamą, 2000 r.

Ostatnie zdjęcie z mamą, 2000 r.

Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku.

Kujony

Kujony

Matura

Matura

Maturę zdałam w 1965 roku i w tym samym roku rozpoczęłam studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Zawód lekarza wybrałam jeszcze w dzieciństwie, w dużej mierze pod wpływem śmierci mojego brata.

Studia

W czasie studiów związałam się z duszpasterstwem akademickim przy kościele Św. Anny w Warszawie. Tam nawiązałam przyjaźnie, które trwają do dziś.

Po koncercie Oratorium "Mesjasz" w kościele akademickim Św. Anny w Warszawie

Po koncercie Oratorium "Mesjasz" w kościele akademickim Św. Anny w Warszawie

Powrót z pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę

Powrót z pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę

Lekarz

Studia ukończyłam w czerwcu 1971 roku. l października rozpoczęłam pracę w Szpitalu w Pułtusku. W Pułtusku przepracowałam 6 lat, podczas których uzyskałam I i II stopień specjalizacji z anestezjologii. Byłam pierwszym w historii szpitala i jedynym anestezjologiem; codzienne pełniłam dyżur „pod telefonem”.

Kolejny rok pracowałam w szpitalu w Wyszkowie. Kiedy otrzymałam propozycję pracy w Warszawie, zastrzegłam, że nie będę uczestniczyć w zabiegach przerywania ciąży. Warunek mój został przyjęty i w listopadzie 1978 roku rozpoczęłam pracę w Szpitalu im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie.
Z naszym dostojnym pacjentem - abp. Bronisławem Dąbrowskim

Z naszym dostojnym pacjentem - abp. Bronisławem Dąbrowskim

Od pierwszych dni września 1980 roku zaangażowałam się w tworzenie Niezależnego Związku Zawodowego w szpitalach Warszawy i okolic. 17 września 1980 uczestniczyłam w I Zjeździe MKZ w Gdańsku. W dniach 7 – 16 listopada 1980 reprezentowałam MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów polskiej służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

StrajkW latach 1980 – 1981 byłam członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSK I CMKP w Warszawie, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ „S”, członkiem Zarządu Regionu Mazowsze, Delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności. Kierowałam pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „Solidarność”, byłam członkiem Rady Funduszu Związku.

Razem z ruchem Gaudium Vitae brałam udział w rozmowach w Ministerstwie Zdrowia zmierzających do zmiany ustawy z 1956 roku dopuszczającej przerywanie ciąży.
Działalność związkową godziłam z pracą zawodową.

W stanie wojennym organizowałam pomoc medyczną, dla ukrywających się działaczy „S”, brałam udział w pracach podziemnych struktur w służbie zdrowia, współpracując między innymi z Aliną Pienkowską, prof. Zbigniewem Chłapem i prof. Zofią Kuratowską.

Uczestniczyłam w zorganizowanym przez Księdza Jerzego Popiełuszkę tajnym szkoleniu dla działaczy podziemnej Solidarności.

l sierpnia 1990 roku, po wygraniu konkursu na stanowisko Lekarza Wojewódzkiego w Warszawie, podjęłam służbę w administracji rządowej. Przez ponad osiem lat byłam odpowiedzialna za funkcjonowanie opieki zdrowotnej na obszarze województwa warszawskiego. Podjęłam wiele działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania opieki zdrowotnej sprawowanej nad dwu i pół milionową populacją województwa warszawskiego i dużą liczbą osób przyjezdnych. Utworzyłam między innymi:

 • pracownię rezonansu magnetycznego czynną całą dobę,
 • cztery pracownie tomografii komputerowej w tym dwie współpracujące z działającymi w trybie ostrych dyżurów oddziałami neurochirurgii,
 • dwa oddziały intensywnej terapii dla dzieci,
 • oddział intensywnej terapii dla dorosłych,
 • dwie stacje dializ,
 • centrum nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca,
 • konsultacyjne centrum specjalistyczne diagnostyki USG,
 • pięć pełno profilowych poradni chorób sutka,
 • trzy dodatkowe podstacje Pogotowia Ratunkowego z zespołami R,
 • karetkę reanimacyjną dla noworodków,
 • dwa oddziały terapii dla osób nieletnich uzależnionych od narkotyków,
 • system kompleksowej opieki nad osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.
 • program metadonowy dla osób uzależnionych, zakażonych wirusem HIV.
W marcu 1995 roku „z urzędu” wystąpiłam przeciwko zamrażaniu ludzkich embrionów w związku z procedurą „in vitro”. W wyniku tych działań utraciłam tytuł Lekarza Wojewódzkiego, sprawując do końca 1998 roku funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
W związku z wizytami Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie w 1991 i 1999 roku przypadł mi zaszczytny obowiązek zorganizowania zabezpieczenia medycznego tych Pielgrzymek.

Jan Paweł IIOd stycznia 1999 r. roku kontynuowałam pracę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jako Pełnomocnik Wojewody ds. Zdrowia.

Od 2001 roku do maja 2003 r. pracowałam w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jako Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych.
Od maja 2003 r. kierowałam Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. W krótkim czasie udało mi się uporządkować proces orzekania o niepełnosprawności, a przede wszystkim skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku z kilkunastu miesięcy do kilku tygodni.

25 listopada 2005 roku zostałam powołana na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pod kierownictwem nieodżałowanego Profesora Zbigniewa Religi pełniłam ją do 27 listopada 2007 roku.

Anna Gręziak i Zbigniew ReligaZbigniew Religa

Od 9 czerwca 2008 roku do tragicznego 10 kwietnia 2010 roku miałam zaszczyt być doradcą ds. ochrony zdrowia Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.

Z Prezydentem

11 lutego 1994 roku, podczas obchodzonegona Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego, byłam współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw lekarzy zgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego. W latach 2002 – 2010 przez dwie kadencje byłam Prezesem KSLP. Obecnie cieszę się nadanym mi tytułem Prezesa Honorowego.

Jestem członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich.

PrymasW 1997 r. zostałam odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu,

Papież
a w maju 2010 r. papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice.
Dama
W 2000 roku zostałam przyjęta w poczet Dam Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Moje zainteresowania to: bioetyka, muzyka oratoryjno-kantatowa, żeglowanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.