Życiorys

Anna Gręziak, lekarz,
urodzona 23 maja 1948 roku w Pułtusku,

ŻYCIORYS

Wykształcenie:

1965 – 1971 Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Lekarski.
Dyplom – Lekarz medycyny – 19 czerwca 1971 roku.

Praktyka zawodowa:

01.10.1971 – 31.10.1977 Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
01.10.1971 – 18.10.1974 – młodszy asystent
19.10.1974 – 19.05.1977 – asystent
20.05.1977 – 30.06.1977 – starszy asystent
01.07.1977 – 31.10.1977 – Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

02.11.1977 – 31.10.1978 – Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Zastępca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

01.11.1978 – 02.08.1990 – Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
starszy asystent

03.08.1990 – 31.12.1998 – po wygranym konkursie – Urząd Wojewódzki w Warszawie
03.08.1990 – 31.05.1997 – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Główny Lekarz Wojewódzki
01.06.1997 – 31.12.1998 – Dyrektor Wydziału Zdrowia

01.01.1999 – 31.12.2000 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki
z – ca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – Pełnomocnik Wojewody ds. zdrowia

01.01.2001 – 11.05.2003 – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych.

Od 12.05.2003 – 24.11.2005 – Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
Dyrektor Biura, Przewodnicząca Zespołu.

Od 25.11.2005 – 27.11 2007 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Od 9.06.2008 – 10 kwietnia 2010 – Doradca Prezydenta RP

Kwalifikacje, kursy i szkolenia

19.05.1997 roku – II stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii i reanimacji;

1994 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych – Podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, specjalność: Ekonomika Zdrowia;
1997 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zdrowia Publicznego Colegium Medicum, Fundacja Project Hope – roczny kurs „Menedżerowie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce”;

1999 – zakończony egzaminem państwowym licencjonowany kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zaangażowanie społeczne

1980 – 1981 – członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PSK I CMKP w Warszawie;
Członek Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ Solidarność;
1981 – członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność;
Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność;
Przewodnicząca Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ Solidarność;
Członek Rady Funduszu NSZZ Solidarność.

11 lutego 1994 – członek założyciel Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Od 1994 członek Zarządu Głównego KSLP,
Od 17 listopada 2002 – do 22 maja 2010 Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;
Członek Zarządu Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich.

Przynależność do organizacji

2000 – Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie;
2008 – Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

Odznaczenia

– państwowe

Listopad 1992 – Srebrny Krzyż Zasługi;

– inne

1997 – Prymasowski Medal Złoty – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu.
2010 – Papieski Medal Pro Ecclesia et Pontifice

Zainteresowania

Filozofia, szczególnie bioetyka, muzyka oratoryjno-kantatowa, żeglowanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.